Terug naar de Motorpagina


CX2 - De elektrische reparatie


De volgende dag was het de beurt aan de kuip. Niet alleen is het makkelijker de bedrading daarbinnen te vernieuwen als de kuip los is, ook kon ik zo bij de bedrading onder het CX cockpitje komen. Ook daar verwachtte ik verbrande draden terug te vinden. Maar tot hoever zou die verbranding zitten?

Na het verwijderen van de binnenkap was er heel wat uit te zoeken. Wat was dit apparaatje bijvoorbeeld, en waarom liep daar een gele draad? Ik weet vrij veel van de bedrading van een standaard CX, en wist maar van een enkele gele draad. Dus wat deed die draad daar? En tot waar was de bedrading aangetast door de extreem hoge stroomsterkte?

Het bleek het eenvoudigste om voortvarend te werk te gaan. Alles wat beschadigd was, of onbekend werd losgehaald of, als het niet anders kon, los geknipt. De half gesmolten draadboom naar de Polaris kuip toe werd weggehaald, de laatste resten verbrande koperaders werden uit het kuipje gevist, en toen was het tijd om te kijken wat ik had overgehouden.

... half gesmolten draadboom ...
... half gesmolten draadboom ...

... verbrande koperaders ...
... verbrande koperaders ...

Het onbekende apparaatje wat met gele draden in het kuipje had gezeten leek een soort zoemertje te zijn. Waarschijnlijk had een vorige eigenaar dat geplaatst naast de knipperlichten, als waarschuwingssignaal. Maar zoals ik het uit het kuipje had gehaald had het nooit kunnen werken. Niet moeilijk doen, weg ermee! Wat hebben we nog meer ?

Een massapunt in het kuipje was ernstig verbrand. Hier was waarschijnlijk de hoge stroom doorgelopen die door de verkeerde verbinding in de kuip, en de verkeerde aansluiting van de accu veroorzaakt was. Maar verder leek de originele bedrading van de CX de elektrische mishandeling goed doorstaan te hebben. Alleen de gehele Polaris bedrading was onbruikbaar en moest vervangen worden.

Dat was geen probleem, want tot op een paar maanden geleden was de kuip van mijn eigen CX voorzien van een Polaris bedrading, totdat ik in een poging om het veel beter te doen, alles had vervangen met nieuwe draden, nieuwe pluggen en wat relais. De oude bedrading werd vervolgens in de bak met reserve spul gemikt, wachtend op betere tijden. Nu dus.

Eerst werd de motor-zijde onder handen genomen. Er moesten een paar draden aangepast worden, met name het verschroeide massa punt, maar daarna leek het weer ergens op. Twijfelachtige stukjes draad werden teruggevolgd en waar nodig vervangen, of als het niet iets was wat ik kende, simpelweg afgeknipt.

Bij de kuip waren er nog wat verrassingen. Niet alleen was de koplamp van een heel ander type dan ik had verwacht, ook was de massa bedrading van de knipperlichten anders opgelost dan volgens het boekje het geval moest zijn. Na wat heftig nadenken besloot ik om de aanwezige knipperlichten weer volgens de gebruikte methode in te bouwen. Wel zat ik me af te vragen waarom een vorige eigenaar het nodig had gevonden om een gat te boren, dwars door knipperlicht en kuip heen aan de bovenkant van de knipperlichten.

Een andere verrassing was, zoals gezegd, de koplamp. Ik had al een aantal keren een Polaris kuip gezien, en die hadden een sierring met aan de onderzijde twee grote gaten. In deze kuip zat een sierring zonder gaten. De koplamp die erachter zat was ook een verrassing, een zogenaamde 'sealed beam' lamp uit Amerika of Canada, die in principe niet toegestaan is in Europa. De lamp werd even terzijde gelegd. Het ging nu om het bedraden van de kuip, en of de lamp nu wel of niet helemaal wettelijk toegestaan was, daar zou ik me later wel zorgen om maken.

... een sealed beam ...
... een sealed beam ...

Het popnagels van het Polaris type plaatje met de contrastekker werden los geboord en het plaatje, met de binnenste kabelboom werd uit de kuip gehaald. Nu had ik wel een klein probleempje. Bij het wijzigen van de draadboom een paar maanden eerder had ik, vanwege de stevigheid, het type plaatje van de draadboom gebruikt om de nieuwe plug vast te zetten. Dus nu moest ik de Polaris plug van het type plaatje loshalen, en de goede kabel en contraplug in het plaatje monteren. En dat was best lastig, met een strakke pasvorm en een stug geworden plug. Maar het lukte !

... contraplug in het plaatje ...
... contraplug in het plaatje ...

De nieuwe kabel werd met het oude plaatje in de kuip geschroefd. De bij behorende draden werden op de juiste plek aangesloten, waarbij nog even een fout in een eerdere beschrijving werd gevonden. De juiste volgorde zou moeten zijn : Knipperlicht Rechts is Honda lichtblauwe draad en is Polaris Groen-Rode draad. En niet zoals eerder beschreven was. Een foutje moet kunnen....

Uiteindelijk waren alle draden aangesloten, zaten de knipperlichten weer op hun plek, en was de niet-reglementaire koplamp weer gemonteerd. De kuip werd mee naar buiten genomen en op een krukje gelegd. Stekker aansluiten, en testen: Links, rechts ja, die deden het. Weliswaar langzaam, maar ze deden het. Dat kon beter bedacht ik me, en haalde een ander knipperrelais uit de bak met voorraad dingen. Nu knipperden de knipperlichten in een wat beter tempo, meer zoals ik had verwacht. Ook grootlicht en dimlicht werkten zoals verwacht. Alleen het parkeerlicht voor deed het niet. Was dat een probleem? Ik besloot dat het geen probleem mocht heten, en hees de kuip weer op zijn plaats. Boutjes werden geplaatst, moertjes aangedraaid, en bij het monteren van de beenschilden vond ik dat de oplossing die op de Rode Rakker was toegepast om de betreffende bouten vast te zetten eigenlijk ook op deze zwarte CX toegepast moest worden. Want ik zat weer te zoeken en te prutsen met moertjes die net niet wilden wat ik wilde. Maar toch, met wat geduld en binnensmonds gemopper lukte het toch om de beenschilden ook vast te zetten.

... op een krukje en testen...
... op een krukje en testen...

Nu het weer een echte CX leek keek ik nog eens wat nauwkeuriger naar de banden die om de wielen lagen. En dat was hoog nodig. De voorband had als code K97/01, en de achterband had de code K98/10. Daarbij merkte ik ook dat de achterband in de verkeerde richting omgelegd was. Nee, die banden, daar moest zeer dringend iets aan gebeuren. Misschien zou een ietwat ingewikkelde bandenruil met de Rode Rakker mogelijk zijn. Die voorzien van nieuwe banden, en de nog goede banden van de rode onder de zwarte motor laten zetten. Maar misschien is er ook iets heel anders mogelijk......

... de banden moest wat aan gebeuren...
... de banden moest wat aan gebeuren...

We zullen zien....Terug naar de Motorpagina