Terug naar de Motorpagina


Een Relais voor de Handvatverwarming


Het is pas twee keer, dat ik ben vergeten om de handvat verwarming van de Deauville uit te zetten. En beide keren maakte het niet zo heel erg veel uit, duurde het maar hooguit een half uur, of nog minder. Maar toch, stel nou dat ik de motor neerzet na een koude rit, en lekker aan de thee ga, met een koekje, en pas drie dagen later weer eens voor een ritje weg wil. Dan kan de accu leeg zijn, en, in het ergste geval, ook nog defect. Dat wil ik niet. Vandaar dat ik in de afgelopen maanden vaak extra ben wezen kijken of de motor, buiten onder de hoes, wel helemaal is uitgeschakeld.


Toch is het niet moeilijk om een schakelingetje te maken wat ook de handvatverwarming uitschakeld als het contact op 'OFF' gaat. Een simpel relais, aangestuurd door de ACC spanning, beschikbaar voorin de kuip, moet dat kunnen. Maar hoe en waar moet dat komen? En ik heb ook nog wel een paar wensen voor andere stukjes elektriek. Zo is de aansluiting van de accu-lader voor mij net aan de verkeerde kant, en zijn zowel de USB lader (telefoon) en de TomTom laaddock (navigatie) ergens aan vastgemaakt. Waaraan weet ik niet, maar ik wil dat eigenlijk wel een keertje uitzoeken.


Voorlopig is daar eerst de aansluiting van de handvatverwarming. Vanaf de accu gaat een draad, voorzien van een zweefzekering, langs de linkerkant naar voren, via de kuip, naar de bedienning schakelaar. Om dat te veranderen heb ik een relais aangeschaft, en een zekeringkastje heb ik ook nog. Maar waar laat je zo iets ? Brinkcx, een CX/Deauville rijder heeft op zijn NT650v een extra zekering kastje weten weg te werken achter de rechter zijplaat. Maar hoe ik ook probeer, ik krijg het wel bedacht, maar verder, in de praktijk, denk ik niet dat het gaat lukken.


Na een hele tijd denken en proberen en passen en denken en meten en regeltjes over stroom sterkte en kabeldiktes is het genoeg. Ik weet een plekje, niet perfect, maar wel functioneel.


Het rechter kuipvak wordt nergens voor gebruikt. Het is niet handig om iets in op te bergen wat 'grijpklaar' moet liggen want er zit een slotje op. Maar wel is het een vakje waar ik voorlopig de in elkaar te knutselen elektra in kan opbergen. Tenminste, als ik een gaatje durf te boren in de wand van het vakje. Zou ik dat durven ?


Een plankje wordt opgezocht, en de omtrekken van het kuipbakje word erop geschetst. Met een decoupeerzaag wordt het getekende stukje uitgezaagd. Maar het vergt nog een hoop schuren en slijpen en passen voordat eindelijk het plankje op de boden van het rechter vakje komt te liggen. Het relais en het zekering kastje worden vastgemaakt, en vier montagepunten voorbereid.


... relais en zekeringkastje ...

... relais en zekeringkastje ...

Tot zover gaat alles goed. Tijd voor de volgende stappen. Allereerst wordt de accu los gekoppeld van de Deauville. Eerst de min, dan de plus. En ook wordt het aansluitpunt van de acculader weggehaald van het plekje aan het frame, waar de stekker zo goed rij-vuil oppikt. De aansluitdraden van de handvat verwarming gaan ook weg van de linkerkant. Daarvoor gaat natuurlijk wel zowel de linker- als de rechter kant van de kuip open, want rechts moet alles aangesloten worden. Ook wordt er met beleid een gat in de voorzijde van het kuipbakje gemaakt, waar alle draden doorheen moeten. Nieuwe draden worden toegevoegd en aangesloten. Het is wat gepuzzel, en ik krijg het voor elkaar om de nieuwe spanningsvoerende draad vanaf een verkeerd punt te laten beginnen (wat later veel zoekwerk oplevert, want het werkt niet). Maar dat merk ik pas veel later....


... vanaf een verkeerd punt ...

... vanaf een verkeerd punt ...Vanaf de al eerder aangesloten voltmeter worden zowel een massa als de draad van de geschakelde voeding, ACC, naar het rechter kuipbakje gelegd. Dat is dat. Maar werkt het ook? Vast wel, maar om de theorie in de praktijk te testen wordt de massa weer aan de accu bevestigd en het relais aangesloten. Met het contact op 'ON' druk ik de plus aansluiting op de plus pool van de accu. "Klik" doet het relais. Dat werkt. Nu verder.


... vanaf de voltmeter ...

... vanaf de voltmeter ...

De gewenste draden worden nu stuk voor stuk naar het bakje geleid, en op de juiste punten aangesloten. Omdat ik niet direct over de juiste kleuren beschik om de kleuren van deze uitbreiding in overeenstemming te houden met de kleuren van de Honda draadboom wordt het een kleurrijk geheel. Het lukt wel om de uitbreiding kleur-consequent te houden, en stukjes krimpkous geven ook een goede aanwijzing welke draad nou eigenlijk wat doet. Groen blijft de massa al is het dan lichtgroen, en rood is nu paars, 12 volt rechtstreeks vanaf de accu.


Als alles is aangesloten zoals ik wil, met de extra massa toch weer bij de accu op de pool, gaat er getest worden. Maar wat ik ook doe en probeer, tot mijn verbazing, schrik en zorg werkt de handvat verwarming niet. De zekeringen worden gecontroleerd, en de draden doorgemeten, Ik snap er niets van. Minstens een half uur ben ik bezig met een meter, nieuwe zekeringen, ohms doormeten van de aansluitingen, een andere meter opzoeken (want de batterij is natuurlijk bijna leeg), Wat is er aan de hand ?


Totdat, en dat had ik veel eerder moeten doen, ik even op de schema uit het Haynes boek kijk. Ik zie meteen dat ik een heel stomme fout heb gemaakt. De extra aansluiting voor de voeding, netjes gemonteerd op het startrelais kan geen spanning doorgeven, alleen maar als het startrelais bekrachtigd wordt. Ik dacht dat dat contact na de hoofdzekering zat. Niet dus.


Inwendig, en vooral heel nadrukkelijk en uitvoerig mezelf voor stomme kluns uitmakend verplaats ik de voedingsdraad naar de accupool toe. Maar wel met een zweefzekering. Wanneer ik daarna alles nog eens test dan gaat het allemaal zoals gedacht. Met het contact op 'ON' kan ik de handvat verwarming bedienen, en gaat het contact op 'OFF' gaat de handvat verwarming uit.


Het kabeltje van de acculader wordt aangesloten, en hangt daarna voor het bovenste gat aan de rechterkant van de kuip. Netjes uit het zicht, en als het nodig is, toch voor het grijpen.


... alles aangesloten ...

... alles aangesloten ...

Alle paneeltjes worden weer vastgezet, waarbij ik prompt vergeet om de stekkers op de voltmeter stevig aan te duwen, waardoor dat vak een tweede keer open moet, en dan even testen. Contact, ("klik" zegt het relais ) startknop , ("Broem" zegt de motor) en het werkt allemaal. Even laten opwarmen, en dan weet ik dat de handvat verwarming het ook doet.


Ik zet het contact op 'OFF', de motor slaat af en ook het lampje van de handvat verwarming gaat uit. Helemaal goed.


Terug naar de Motorpagina