Terug naar de Technische pagina


Beschijving van een Gear-Shift Indicator

Versnelling stand aanwijzer met drie controle punten

... indicator schema ...
... indicator schema ...

Het hart van de schakeling is een IC van het type 4029, een presettable Up-Down counter. Dit IC kan met beheulp van pulsen op de UP of DOWN ingang omhoog of omlaag tellen. Het IC geeft de digitale codes voor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 af. Een tweede belangrijk punt is de bedrading tussen het decoder IC 4051 en het multiplexer IC ADG707. De verspringing in de bedrading geeft ons de kans om de niet opeenvolgende schakelstanden toch als opeenvolgend te behandelen.

Wanneer de microschakelaar bij de koppeling wordt gesloten kan, als de UP- of de DOWN schakelaar gesloten wordt doordat de schakelarm bediend wordt, een signaal gegeven worden aan de 4029 UpDown-counter. Om te voorkomen dat meerdere signale na elkaar de 4029 bereiken, worden de UP- en Down signalen via een 4528 Monostable multivibrator geleid, geschakeld in retriggeble one-shot configuaratie. Met andere woorden, er wordt steeds maar 1 puls afgegeven.

We nemen de ruststand van de versnellingsbak als '0', onze basis instelling. Met hulp van de spanning op de Neutral indicator van de motor wordt het teller IC 4029 op 0, (nul) gezet, via de RESET ingang van het IC. Deze waarde '0' wordt binair doorgegeven aan het volgende IC, de decoder 4051 In het IC 4051 worden de binaire signalen tussen 0 en 7 omgezet in hun decimale waarden, door elk van de 8 uitgangen X0 t/m X7 aan of uit te schakelen overeenkomstig de binaire waarde aan de ingang. De uitgang X0 wordt dus nu geactiveerd, waardoor in het volgende IC de multiplexer ADG707, de binaire waarde voor '0' word doorgegeven wat uiteindelijk resulteerd in een '0' op het display.

Als we de DOWN schakelaar indrukken, doordat we het schakelpedaal naar beneden trappen, schakeld het teller IC 4029 naar 15 ( 0000 binair min 1 is 1111 binair, 15, in het IC). Deze 15 is gelijk aan onze gewenste '1'-aanduiding. Dit getal '15' bestaat binair uit '1111' . Van deze vier bits wordt het MSB niet gebruikt, zodat we over houden 'x111' Dit komt overeen met de binaire code voor het cijfer 7.

In het IC 4051 worden de binaire signalen tussen 0 en 7 omgezet in hun decimale waarden, door elk van de 8 uitgangen X0 t/m X7 aan of uit te schakelen overeenkomstig de binaire waarde aan de ingang.

De decoder uitgang X7, met de decimale waarde '7', wordt verbonden met de ingang '1' van het volgende IC, de multiplexer ADG707. Hierdoor wordt door dit IC een binaire code '1' aan de 7-segment driver 4511 gegeven, waardoor het display de waarde '1' weergeeft.

Via de vrijstand , '0', die weer een reset veroorzaakt in het teller IC, schakelen we door omhoog, waarbij de UP schakelaar bedient wordt. Deze wordt in feite twee maal bedient, de eerste keer van 1 naar vrij, de tweede keer van vrij naar 2. Vanwege de reset die in ‘vrij’wordt uitgevoerd kunnen we dit als 1 schakelmoment zien. Door het bedienen van de UP schakelaar wordt er in het IC naar schakelpunt '1' geteld. De binaire code voor '1' wordt doorgegeven aan het volgende IC. Doordat de bedrading tussen de decoder 4051 en de multiplexer ADG707 'versprongen' is aangebracht, zal door de 4511 de 7 segments code voor '2' doorgegeven worden.

Bij elke keer opschakelen zal er een UP puls gegeven worden die eerst gedecodeerd, en daarna, na via de versprongen verbinding het volgende IC bereikt te hebben, weer binair gecodeerd wordt.

Het weergeven van het omlaagschakelen wordt langs dezelfde weg weergegeven , alleen is het nu de DOWN switch die het teller IC 4029 beinvloed.

Als extra kan binnen de schakeling een blokkering tegen te ver doortellen naar boven en beneden aangebracht worden. Hiertoe dienen de tweede transistoren die de UP en DOWN signalen blokkeren, door ze aan massa te leggen, indien aan bepaalde voorwaardeb wordt voldaan. Het UP signaal wordt geblokkeerd wanneer de decoder 4051 uitgang '4' geactiveerd is, wat de vijfde (hoogste) versnelling aangeeft. Indien de motorfiets is uitgerust met een zes-versnellingen transmissie, wordt de aansluiting aan uitgang '5' van het decoder IC 4051 geplaats. Het DOWN signaal wordt geblokkeerd als het teller IC 4029 het MSB van de uitgang geactiveerd heeft, wat een decimale waarde van 8 of hoger weergeeft. In het geval van deze versnellings indicator zal dit de decimale waarde 15 zijn,

Het IC 555 dient voor het genereren van de nodige clock-signalen.
Terug naar de Technische pagina