Terug naar de Technische pagina


Plaatsing van een Ignitech CDI

Een stappenplan

Wat hebben we nodig:
Materiaal:
- een Ignitech DC-CDI-P2 ontsteking
- een enkel kroonsteentje


Gereedschap:
- ring- of steeksleutel 12
- kniptang
- fitting schroevendraaier


Plaatsen van de Ignitech DC-CDI-P2
1
Verwijder het zadel van de CX.
2
Maak de twee polige stekker, en de acht-polige stekker los.
3
Maak de roze, gele en zwart-witte draad naast het luchtfilter los.
4
Verwijder de originele CDI
5
Maak de massa draad weer vast aan het frame.
6
Zoek naast de opening van het luchtfilter de zwarte 12 volt draad naar de achterrem-remlichtschakelaar, en knip deze door. Hou voldoende draad over aan beide kanten van de 'knip'.
7
Strip beide zijden van de doorgeknipte draad af, en plaats deze SAMEN in één kant van het kroonsteentje.
8
Neem de bij de Ignitech meegeleverde losse rode draad en plaats de afgestripte kant in de andere kant van het kroonsteentje.
9
Leg de Ignitech CDI, met de aangesloten verloopkabel, op de plaats van de originele CDI.
10
Leg de oranje, witte, groene en rode draad vanaf de CDI langs het frame naar de ruimte bij het luchtfilter.
11
Sluit de oranje draad van de Ignitech CDI aan op de rose draad van de CX.
12
Sluit de witte draad van de Ignitech CDI aan op de gele draad van de CX.
13
Sluit de groene draad van de Ignitech CDI aan op de zwart-witte draad van de CX.
14
Sluit de rode draad van de Ignitech CDI aan op de rode draad die zojuist is aangesloten aan het kroonsteentje.
15
Sluit de achtpolige plug van de Ignitech CDI aan op de acht-polige plug van de CX.
16
Sluit de tweepolige plug met de blauwe draden van de Ignitech CDI aan op de twee-polige plug van de CX. LET OP! Bij oudere type Ignitech ontbreekt de twee-polige stekker voor de blauwe en witte draad
17
Plaats het zadel terug op de CX.


Het testen:
TestPlaats de sleutel en zet het contact op 'ON'.
Verwacht De controle lampjes op het dashboard lichten op.
Bij storing  Controleer de zekeringen, en de nieuw gemaakte aansluitingen
 
TestTrap de achterrem in.
Verwacht Het remlicht gaat aan.
Bij storing  Controleer de verbindingen van de aangepaste zwarte draad.
 
TestStart de motor.
Verwacht De motor start.
Bij storing  Controleer: Is de achtpolige stekker van de Ignitech CDI aangesloten op de achtpolige stekker van de CX.
    Sluit de stekker aan: let op het 'nokje' aan de rand van de stekker.
   Controleer: Is de rode draad aangesloten op de 12 volt (zwarte aangepaste draad)..
    Sluit de rode draad aan. Controleer of er 12 volt op deze draad aanwezig is met het contact op 'ON'.
   Controleer: Zijn de draden in de verloopkabel juist aangesloten:.
    Pin 1 - Oranje naar CX-Rose.
    Pin 10 - Wit naar CX-Geel.
    Pin 13 - Rood naar CX-Zwart.
    Pin 19 - Groen naar CX-Zwart/Wit.
 
TestMaak een test-rit over de snelweg.
Verwacht De motor bereikt de maximum snelheid.
Bij storing  Vraag hulp bij een motor dealer of de Honda CX club
Plaatsing van een Ignitech CDI

Waarom een 'Ignitech'

Nu de bijna onverwoestbare CX500 meer dan 30 jaar oud is, wil er wel eens, zo heel af en toe, een foutje aan het licht komen. Voor de meeste oplossingen kun je gewoon terecht op de website van de de Dutch Honda CX-500 club, en daar word je met raad en soms met daad bijgestaan in het weer opknappen van je CX-je.

Één van de dingen die na 30 jaar toch wat vaker optreden is een fout in de stator. Het laden gaat goed, het starten blijft goed tot redelijk, maar de top-snelheid is er uit. Zodra je de snelweg oprijdt, en lekker doortrekt merk je het. Sneller dan 100-110 gaat het niet en de top is kennelijk bereikt bij 5500tpm.

Wat is er aan de hand?

Een beetje techniek
In de motor zit een dynamo. Deze bestaat uit een draaiend deel, en een vast deel. Het vaste deel noemen we de stator, het draaiende deel de rotor. De rotor zit vast aan de krukas, en bevat magneten. Het stator is in het achterdeksel gemonteerd, en bestaat uit een aantal spoelen. De meeste spoelen zorgen voor de stroom die de accu oplaad, maar er zijn ook twee spoeltjes die spanning aan de CDI geven. Deze spanning wordt door de CDI omgezet in een ontsteekspanning die via de bobines voldoende vermogen leveren om het gasmengsel in de cilinders te ontsteken.

Door de veroudering van de isolatielaag op de koperdraad van de ontstekings-spoelen van de stator kan het voorkomen dat gedeelten van de koperwindingen onderling kortsluiting maken. Hierdoor neemt de door de spoel opgewekte spanning af. Ook kan het voorkomen dat er een slechte verbinding met de massa van de motor is, waardoor een hogere weerstand ontstaat, waardoor beide spoelen niet meer juist functioneren.
De meest voorkomende storing is een te lage spanning op de blauwe draad. De Blauwe draad geeft de spanning van de 'hoge-snelheid-spoel' door aan de CDI, terwijl de witte draad de spanning van de 'lage-snelheid-spoel' naar de CDI brengt.

De CDI, uit het analoge tijdperk, schakeld in de buurt van de beruchtte 5500tpm om van 'lage spoel' naar 'hoge spoel', oftewel van de spanning op de witte draad naar de spanning op de blauwe draad.
Als de spanning te laag wordt zal de CDI niet meer juist kunnen werken. Indien van de twee ontsteek spoelen alleen de hoge-snelheidsspoel defect is, kan eventueel een tijdelijke White Wire Fix worden uitgevoerd. Als de lage spoel een defect vertoond zal de motor moeilijker starten. Een juiste diagnose is niet altijd mogelijk, maar het doormeten van het stekkerblok onder het zadel kan een indicatie van de oorzaak geven.

Vroeger moest, als de motor slecht liep, en niet boven de 5500 tpm uitkwam, de stator vervangen worden. Een arbeidsintensief karwei, waarbij niet alleen voor de stator, maar ook voor diverse pakkingen en keerringen een flink totaal bedrag moet worden neergeteld.

Maar het kan anders. De Tsjechische firma Ignitech heeft CDI ontstekers ontwikkeld voor diverse motoren. Ook voor de CX500 is er een model, de DC-CDI-P2. Deze ontstekings-eenheid werkt anders dan de originele Honda CDI. De Honda CDI heeft de opgewekte spanningen van de "blauw" en "wit" spoelen uit de stator nodig, de Ignitech CDI bouwt de ontsteekspanning op met behulp van de 12 volt boordspanning. Hierdoor vervalt de noodzaak om bij stator falen het blok er onderuit te halen, het geheel open te maken, de stator te vervangen en alles weer in elkaar te schroeven.

De door Ignitech gevolgde handelswijze heeft, naast het grote voordeel dat het blok niet open hoeft ook een klein nadeel. Als de stroom uitvalt, door een defecte hoofdzekering of een slecht contact in het contactslot, dan het je een proble... euh, ik bedoel een uitdaging.

Bij een 'oer' CX of een A of B model met CDI heb je bij stroomuitval, zolang je rijdt, geen grote zorgen. De motor blijft wel draaien, maar licht, knipperlicht, accu laden en al het electrische werk doet het niet meer. Stopt de motor, dan start hij ook niet meer, want de startmotor werkt ook niet meer.

Bij een CX met een "Ignitech CDI" zijn je zorgen bij stroomuitval wat groter. Ineens doet je ontsteking het niet meer. Geen probleem als je in je schuurtje of garage staat, maar wel als je net met 120 km/u aan het inhalen bent op de snelweg. Kun je het je voorstellen? In de vijfde versnelling, meer dan 6000 tp/m en dan ineens, geen ontsteking....... Net of je de 'kill-switch' per ongeluk omzet.

Maar goed, waar het om gaat is dat de Ignitech DC-CDI-P2 prima ingezet kan worden als een vervanging van de originele CDI, in het geval dat de CX last krijgt van het bekende stator-falen bij 5500 tpm. Het apparaat is niet echt goedkoop, maar het kost zeker minder dan een nieuwe stator, nieuwe pakkingen, keerringen, verse olie etc. Het apparaatje is eenvoudig te installeren. Naast de bijgeleverde handleiding is er ook in het eerste gedeelte van deze web-pagina een korte instructie beschikbaar.

Maar omdat iedereen eerst de instructie wil, en daarna het misschien nog het verklarende praatje gaat lezen.........

LET OP!
Bij de eerdere modellen van de Ignitech ontbraken de dubbele blauwe draden vanaf de Ignitech die aan de blauwe en witte draad vande CX aangesloten moesten worden. Het kan voorkomen, wanneer deze draden niet worden aangesloten of geheel ontbreken, dat de beide spoelen, die op de stator aanwezig zijn voor het opwekken van de "hoge-snelheid" en de "lage-snelheid" ontsteekspanning doorbranden omdat het opgewekte vermogen geen afnemer kan vinden.

De oudere Ignitech ontstekingen hadden hiervoor geen oplossing. In de nieuwere modellen Ignitech ontstekingen is dit opgelost. Uiterlijk is dit te zien aan twee blauwe draden met een twee-polige stekker. Bij de eerdere modellen kon, na het plaatsen van een Ignitech en het doorbranden van de beide spoelen, niet meer teruggebouwd worden naar de standaard Honda CDI. Wanneer de nieuwere modellen juist aangesloten zijn, blijft het mogelijk om een originele Honda CDI terug te plaatsen.

Wat in de technische pagina's beschreven staat hoeft niet altijd de enige manier, werkwijze, of zelfs juiste opvatting te zijn. Ook de schrijver van deze pagina's heeft zijn beperkingen, en kan nog veel leren van en over de CX500 en aanverwante motoren.
Pas toe wat je kunt gebruiken, maar gebruik vooral je gezonde verstand. De schrijver van deze pagina's kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mislukkingen, storingen, fouten of domme pech.
Terug naar de Technische pagina