Terug naar de Technische pagina


Het Contactslot

van een CX500 (z-a-b)

Het is een mooi stukje techniek, het schakelgedeelte van het Honda CX500 contactslot. Maar hoe werk het nou eigenlijk.

Van het schema komen we weinig meer te weten dan dat er zes draden op uitkomen.

Naam Draadkleur Omschrijving
BATT
Rood
vanaf de accu
IGN1
Zwart
12 volt na contactslot
IGN2
Zwart-Wit
verbonden aan de CDI
TL1
Bruin-Wit
achterlicht
TL2
Bruin
nogmaals achterlicht
E
Groen
Aarde / Massa


Het schema geeft me ook de drie schakelstanden van het slot: OFF, ON en Parkeer, met de daarbij behorende aansluitingen.

E IGN2 BAT IGN1 TL1 TL2
OFF
U
ON
A1
A2
P
P1
P2
P2


Okee, maar hoe werkt dat nou?

Dingen uit elkaar halen om te zien hoe ze in elkaar steken is natuurlijk aan de ene kant de beste manier, maar aan de andere kant een slechte manier om met spullen om te gaan. Toch wordt het slot uit elkaar gehaald. Dat kan het beste door de sleutel op "ON" te zetten, en daarna de plastic lipjes van de onderkap in het sleutel huis te drukken.

Als het is gelukt de plastic onderkap te verwijderen komt meestal ook het schakelgedeelte los. Dat schakelgedeelte bestaat uit een zwarte onderplaat, waar de messing contacten aan vast geklonken zijn, en een witte, van twee kogeltjes voorziene, bovenkant.

Wanneer we die bovenkant verwijderen valt alles uit elkaar, dus we letten erop dat het zwarte gedeelte boven ligt, en het witte gedeelte onder, voordat we voorzichtig de boven- en onderkant van het schakelgedeelte uit elkaar halen.

In de witte kap zijn nu twee koperen schakelplaatjes zichtbaar. De eerste is T-vormig, maar met een heel korte 'steel', de tweede is meer vierkant. Beide schakelplaatjes hebben drie puntjes, de contactpunten. Het kost wat uitzoekerij, maar één van de puntjes op het vierkante plaatje is alleen maar een steuntje, en heeft geen schakelende functie.

De contacten waar de connector mee aangesloten wordt hebben, wanneer we ernaar kijken met het slot 'overeind' de volgende aansluitingen:

  1 2 3
Bovenste rij
Naam
TL2
IGN2
TL1
Draadkleur
Bruin-Wit
Zwart-Wit
Bruin
Onderste rij
Naam
IGN1
BATT
E
Draadkleur
Zwart
Rood
Groen


Binnen op de schakelplaat ziet een en ander er heel anders uit. En als we daar dan de betreffende draadkleuren aan toevoegen krijgen we een kleurrijk schema:


... een kleurrijk schema ...

Wanneer we daar nu schematisch de schakelplaatjes overheen projecteren wordt het langzamerhand duidelijk hoe dat schakelgedeelte van het slot nu werkt. Er zijn twee groepen contacten. De ene groep bestaat uit IGN1/Batt/TL2 en de andere groep bestaat uit TL1/IGN2/E


... schakelplaatjes overheen projecteren ...

In de 'OFF' stand, in het schema met grijs aangegeven, maakt van de twee functionele contacten van het vierkante plaatje er één contact met het IGN1-contact, en de andere is nergens mee verbonden. Het stompe-T contact maakt verbinding met IGN2 en E, daarmee de CDI aan massa leggend.

Bij de 'ON' stand, de blauwe lijnen in het schema, is er iets meer aan de hand. Het vierkante plaatje verbind nu BATT en IGN1 met elkaar. De 'arm' van de stompe-T verbind TL1 en TL2, en het derde punt, aan de korte 'steel', wordt nu niet gebruikt.

Tenslotte is er de 'P' stand, met de oranje lijnen, waarbij de twee contacten van het vierkante plaatje een rechtstreekse verbinding maken tussen de accu aansluiting Batt, en de achterlicht aansluiting TL2. De stompe poot van het T-contact maakt nu verbinding met de E, en dat is de massa, en één arm van de T is nu verbonden met IGN2. Hierdoor wordt de CDI aan massa gelegd. De andere arm is nu nergens mee verbonden.

Het zit best wel slim in elkaar, zo'n oud slot..........

Toch ook maar eens uitzoeken hoe het een-en-ander nu eigenlijk schakelt. En als ik dat achter/onder/bij elkaar zet, dan komt er een schema uit waarbij het slot bestaat uit een drievoudige drie-standen schakelaar. En dan lijkt het plotseling weer heel simpel........


... drievoudige drie-standen schakelaar ...


Wat in de technische pagina's beschreven staat hoeft niet altijd de enige manier, werkwijze, of zelfs juiste opvatting te zijn. Ook de schrijver van deze pagina's heeft zijn beperkingen, en kan nog veel leren van en over de CX500 en aanverwante motoren.
Pas toe wat je kunt gebruiken, maar gebruik vooral je gezonde verstand. De schrijver van deze pagina's kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mislukkingen, storingen, fouten of domme pech.
Terug naar de Technische pagina