Terug naar de Technische pagina


De Temperatuur meter en het 7 Volt circuit


De temperatuur meter van een CX500 is, net als de rest van de motor, robuust en eenvoudig van opzet. Vanaf de plus (12 tot 14 volt) gaat een draad naar een spannings regulator, die er een gestabiliseerde 7 volt van maakt. Deze 7 volt gaat door een Amperemeter, waarvan de schaal is geconfigureerd als temperatuur meter, en vervolgens naar de temperatuur sensor en tenslotte naar massa.

temp sensor
... temperatuur aanwijzer schema ...


Deze temperatuur sensor bestaat uit een NTC weerstand. De (electrische) weerstand van een NTC weerstand is niet constant, maar zal minder worden naarmate de temperatuur van de weerstand hoger wordt. Bij een lagere weerstand zal er meer stroom door de weerstand, en dus ook door de daarmee in serie staande amperemeter/temperatuurmeter gaan lopen, waardoor de meter een hogere waarde zal gaan aangeven.

De noodzaak voor een gestabiliseerde spanning ligt in het feit dat de boordspanning van een CX nogal afhankelijk is van het toerental van de motor en het aantal aangesloten verbruikers, bijv. lampen. Wanneer de voedingsspanning schommeld, zal ook de aanduiding van de temperatuur schommelen. Door een spannings stabilisator toe te passen wordt deze spannings-afhankelijke onnauwkeurigheid vermeden.

De op de CX500 toegepaste spanningsstabilisator kan defect raken.
Twee mogelijkheden zijn:
  • Geen spanning meer, gevolg : de meter geeft niets meer aan.
  • Te hoge spanning, gevolg : de meter geeft een te hoge temperatuur aan.


Een mogelijke vervanging voor een defecte spanningsstabilisator bestaat uit een kleine schakeling, bestaande uit een IC van het type LM317, een weerstand, twee condensatoren, en een regelbare weerstand.
Met de regelbare weerstand kan de uitgangsspanning 'V out' op exact 7 Volt worden afgeregeld. De schakeling is iets groter dan de bestaande Honda CX500 stabilisator, maar kan met wat goede wil toch onder de tellerset worden geplaatst.

7 volt
... blauwdruk spanningsstabilisator ...

Voor de niet zo ervaren elektronische knutselaars is deze schakeling ook als een "Velleman" bouwpakket te verkrijgen. De schakeling is dan op een printje van 52mmx30mm geplaatst. Het nummer van de "Velleman" kit is K1823.

7 volt
... Velleman kit K1823 ...
Wat in de technische pagina's beschreven staat hoeft niet altijd de enige manier, werkwijze, of zelfs juiste opvatting te zijn. Ook de schrijver van deze pagina's heeft zijn beperkingen, en kan nog veel leren van en over de CX500 en aanverwante motoren.
Pas toe wat je kunt gebruiken, maar gebruik vooral je gezonde verstand. De schrijver van deze pagina's kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mislukkingen, storingen, fouten of domme pech.
Terug naar de Technische pagina